Vanhusneuvosto, kokous 11.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Vanhustenviikko 2020

ROIDno-2020-307

Valmistelija

  • Riina Koskiniemi, vs. erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin vanhustenviikon organisoijana toimii yhteistyössä vanhusneuvosto ja kaupungin eri toimialojen edustajat. Vanhustenviikon viikko-ohjelmaa on toteuttamassa eri toimijoiden yhteistyöverkosto. Vanhusneuvosto päätti 4.9.2019 §43, että kaupungin vanhustenviikko järjestetään jatkossa keväisin toukokuun viimeisellä viikolla. Vanhusneuvostolle on budjetoitu määräraha viikon pääjuhlan toteuttamiseen.  4.12.2019 §66  vanhusneuvosto päätti alustavan ohjelmarungon keväällä toteutettavalle viikolle. 

Koronavirusepidemiasta ja siihen johtaneesta poikkeusoloista johtuen vanhustenviikko peruutettiin keväältä. Tämänhetkisten koronaviruksesta johtuvien rajoitusten purkaminen mahdollistaa vanhustenviikon järjestämisen valtakunnallisen vanhustenviikon aikana 4-11.10.2020. Vanhustenviikon alustava viikko-ohjelma liitteenä 1.

 

 

Päätösehdotus

Koronaviruksesta johtuvien hygienia- ja turvavälistuositusten, sekä sairastumisriskin vuoksi vanhustenviikon perinteisen pääjuhlan järjestämisen sijaan vanhusneuvosto päättää, että määräraha käytetään vanhustenviikon juhlavideon toteuttamiseen ja eläkeläistila Potkurissa järjestettävän konsertin tarjoiluihin. Vanhusneuvoston jäsenet sitoutuvat omalta osaltaan juhlavideon markkinointiin ja levittämiseen.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti esityksen mukaisesti ja lisäksi neuvosto keskusteli koronatilanteen muuttuessa siitä, että myös muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.