Vanhusneuvosto, kokous 1.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Ikäystävällinen Lappi -hankkeen kysely vanhusneuvostolle

Kysely liitteenä 1. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Vanhusneuvosto antaa näkemyksiä kyselyn vastauksiksi ja merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti esityksen mukaisesti.

 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.