Vanhusneuvosto, kokous 1.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Ilmoitusasiat

Perustelut

Lautakuntien ja kaupunginvaltuuston vanhusneuvoston edustajien, sekä vanhusneuvostossa edustavien ajankohtaiskatsaukset.

Vanhusneuvoston seuraava kokouspäivä.

7.9. klo 12.00. Loput syyskauden kokoukset päätetään syyskuussa. 

vanhustenviikon ja pääjuhlan suunnitteluryhmän ensimmäinen kokous 25.5. 

Ajankohtaiskatsaus etenemisestä.

Raportti Ounasrinteen kaupunginosavierailusta.

Raportti liitteenä 1.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Vanhusneuvosto merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti esityksen mukaisesti. Ajankohtaiskatsaukset:

Sivistyslautakunta / Kari Puolakka esittelee seuraavan kokouksen asialistaa.

Hyvinvointilautakunta  / Elli Laajala

MPK / Saara Hartzell

Kaupunginvaltuusto / Raija Kivilahti

 

Johanna Lohtander poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 14.56.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.