Vanhusneuvosto, kokous 1.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Kokouksen avaus ja osanottajien toteaminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Avataan vanhusneuvoston kokous ja todetaan osallistujat. 

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja käytiin läpi osanottajat. Varsinaiset jäsenet ja esittelijä olivat läsnä kokoustilassa, kaupunginhallituksen edustaja ja kaupunkigeodeetti Pertti Onkalo osallistui etäyhteydellä. Vanhusneuvoston varsinaisen esittelijän ollessa poissa kokouksen esittelijänä toimi varaesittelijä ikäihmisten palveluiden palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.