Vanhusneuvosto, kokous 1.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Tämän pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Leif Wilenius ja varatarkastajaksi Lasse Aro.

Päätös

Vanhuseuvosto päätti esityksen mukaisesti.
 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.