Vanhusneuvosto, kokous 1.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Vanhusneuvoston esite

ROIDno-2021-4686

Perustelut

Vanhusneuvoston esite on päivitetty ja vedos on valmis. Vedosta esittelee Saara Hartzell. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Vanhusneuvosto päättää hyväksyä esitteen ja päättää esitteen jakelupaikoista sekä painosmäärästä.

Päätös

Vanhuseuvosto päätti esityksen mukaisesti esitteitä painetaan 1 000kpl.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.