Vanhusneuvosto, kokous 1.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Vanhustekotunnustus 2022

ROIDno-2020-307

Valmistelija

  • Riina Koskiniemi, erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi
  • Tiia Viiri, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen erityisasiantuntija, tiia.viiri@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen vanhusneuvosto jakaa vanhustekotunnustuksen joka toinen vuosi vanhustenviikon pääjuhlan yhteydessä. Edellisen kerran palkinto myönnettiin vuonna 2018. Koronapandemian vuoksi vanhusneuvosto on päättänyt perua palkinnon myöntämisen vuonna 2020 ja 2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Vanhusneuvosto hyväksyy vanhustekotunnustuksen 2022 palkinnon myöntämis- ja etenemisprosessin seuraavasti:  

Vanhustekotunnustuspalkinto myönnetään joko yksityiselle henkilölle tai yhteisölle vuosien 2020-2022 aikana tehdystä vanhusteosta. Tunnustuspalkinnon arvo on 500 euroa ja se luovutetaan Vanhustenviikon pääjuhlassa. Vanhusneuvosto päättää palkittavan.

Vanhustekotunnustuksen perusteena on jokin erityinen ponnistus vanhusten hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden tai turvallisen arjen edistämisessä. 

Palkinnon voi saada vuosien 2020-2022 aikana tehdystä tai esiin nousseesta vanhusteosta. Vanhusteko voi olla esimerkiksi tapahtuma, tuote, organisaatio tai henkilö, joka olemassaolollaan tai toiminnallaan on kehittänyt ja rikastuttanut vanhustyötä ja vanhusten elämää Rovaniemen kaupungissa. 

Kuntalaiset voivat tehdä ehdotuksia 1.8.-26.8.2022.  Ehdotuslomakkeita voi täyttää paperisena Rovaniemen palvelupiste Osviitassa, Eläkeläistila Potkurissa, Rovaniemen Kansalaistalolla, Pääkirjastolla ja Helmikammarissa, sekä sähköisenä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Asiaa markkinoidaan medialle ja ilmoitetaan lehdessä. 

Päätös

Vanhuseuvosto päätti esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.