Vanhusneuvosto, kokous 17.4.2024

§ 13 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Lapin ammattikorkeakoulun geronomikoulutuksen esittelyn sopiminen vanhusneuvostolle.

Ajankohtaiset ikääntyneitä koskevat asiat Rovaniemen kaupungin palveluissa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija, jonna.leppiaho@rovaniemi.fi

Vanhusneuvosto merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.  

Päätös

Ikäihmisten liikuntapalvelut, Tommi Kanala

Ikäihmisten kulttuuritoiminta, Irene Tikka

Rovaniemen eläkeliitto, Raija Kivilahti

Vanhusneuvosto merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.