Vanhusneuvosto, kokous 17.4.2024

§ 18 Ilmoitusasiat

Perustelut

Lautakuntien ja kaupunginvaltuuston vanhusneuvoston edustajien sekä vanhusneuvostossa edustavien ajankohtaiskatsaukset.

Vanhusneuvoston esittelijän ja varaesittelijöiden nimeäminen, kh 18.3.24 § 63 (liite 1).

Potkuria koskevan yhteistyötapaamisen muistio (liite 2).

Vanhusneuvoston tammikuisen seminaarin keskustelukoonti (liite 3).

Vanhusneuvoston kannanotto Rovaniemen kaupungin kasvuohjelmaan (liite 4).

Esteettömyyskävely toteutuu loka-marraskuussa, suunnittelutyöryhmän nimeäminen kesäkuun kokouksessa.

Seuraava kokous: ke 5.6. klo 12-15 Potkuri.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija, jonna.leppiaho@rovaniemi.fi

Vanhusneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.  

Päätös

Tekninen lautakunta ja elinvoimalautakunta, Timo Eskelinen
Sivistyslautakunta, Kari Puolakka
Ikäihmisten asema ja oikeudet, 2024 eduskunnan vanhusasiavaltuutetun raportti, Kari Puolakka
Hyvinvointilautakunta, Elli Laajala
Kaupunginvaltuusto, Raija Kivilahti
Kaupunginhallitus, Susanna Junttila
Hyvinvointialueen vanhusneuvosto, Raili Kerola

Tämän pykälän aikana pidettiin tauko klo 14.28 - 14.32.
Tauon jälkeen todettiiin paikkaolijat sekä lähi- että etäyhteydellä.  

Vanhusneuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.