Vanhusneuvosto, kokous 17.4.2024

§ 10 Kokouksen avaus ja osanottajien toteaminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija, jonna.leppiaho@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja avaa vanhusneuvoston kokouksen ja toteaa osallistujat.

Päätös

Puheenjohtaja avasi vanhusneuvoston kokouksen ja totesi läsnäolijat paikan päällä sekä etäyhteydellä.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.