Vanhusneuvosto, kokous 17.4.2024

§ 12 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija, jonna.leppiaho@rovaniemi.fi

Tämän pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Raili Kerola ja varatarkastajaksi Elli Laajala.

Päätös

Tämän pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Raili Kerola ja varatarkastajaksi Elli Laajala. 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.