Vanhusneuvosto, kokous 17.4.2024

§ 17 Vanhusneuvoston edustaja liikenneturvallisuustyöryhmän kokoukseen

ROIDno-2021-2826

Valmistelija

  • Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija, jonna.leppiaho@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen liikenneturvallisuustyöryhmä on kutsunut vanhusneuvoston edustajan osallistumaan kokoukseensa 4.6.24 klo 9-12.  Tavoitteena on huomioida työryhmässä myös vaikuttamistoimielimien näkökulma liikenneturvallisuuteen ja kaupungin vaikuttamistoimielimet saavat jokainen vuorollaan kutsun yhteen liikenneturvallisuustyöryhmän kokoukseen.

Työryhmä pyytää neuvostoa nimeämään kokoukseen edustajan, joka esittää vanhusneuvoston näkökulmasta liikenneturvallisuuteen ja liikkumiseen liittyviä asioita kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija, jonna.leppiaho@rovaniemi.fi

Vanhusneuvosto valitsee jäsenistään yhden edustajan, joka osallistuu liikenneturvallisuustyöryhmän kokoukseen 4.6.24 klo 9-12.

Päätös

Vanhusneuvosto valitsi Lasse Aron edustamaan vanhusneuvostoa liikenneturvallisuustyöryhmän kokoukseen 4.6.24.

Tiedoksi

Rovaniemen liikenneturvallisuustyöryhmä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.