Vanhusneuvosto, kokous 17.4.2024

§ 15 Vanhusneuvoston kannanotto keskuskentän musiikkiliikuntasalin esteettömyys asiaan

ROIDno-2018-2696

Valmistelija

  • Tommi Kanala, tommi.kanala@rovaniemi.fi
  • Katriina Merkkiniemi, liikuntakoordinaattori, katriina.merkkiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen vanhus- ja vammaisneuvostot ovat saaneet kannanoton (liitteenä) Rovaniemen Vammais-ja Kansanterveysjärjestö ry:ltä koskien keskuskentän musiikkiliikuntasalin pysäköintijärjestelyjä invapaikkojen osalta sekä kulkua musiikkiliikuntasaliin portin ja luiskan käsijohteiden sekä valaistuksen osalta.

Rovaseudun markkinakiinteistöt omistaa kiinteistön ja hallinnoi katsomorakennusta. Musiikkiliikuntasalin porttikongin edustan hoito kuuluu Lassila & Tikanoja kiinteistöhuollolle sisältäen muun muassa lumen puhdistuksen ja hiekoituksen. Keskuskentän musiikkiliikuntasalia käyttävät viikoittain useat ryhmät, kuten esimerkiksi  Lapin hyvinvointialueen kuntoutusryhmät, Rovaniemen kaupungin liikuntapalveluiden ohjatut seniori-  ja erityisryhmät ja iltakäyttäjinä toimivat seurat ja järjestöt. Tilan käyttäjinä on paljon eri ikäryhmiä ja myös apuvälineitä käyttäviä asiakkaita.

Porttikongin rauta-ovea on ollut haasteellista avata. Ovi on vääntynyt, lunta ja jäätä on oven edessä estäen sen avautumisen kokonaan eikä ovessa ei ole kahvaa mistä vetää. Ovessa ei ole sähköistä oven avaajaa eikä painiketta. Porttikongin lattian pinta on kohtalaisen liukasta materiaalia. Keväisin sulamisvedet valuvat porttikongia pitkin alas, mikätekee kulkemisesta haasteellista ja liukasta. Käsijohde on vain toisella puolella käytävää. Valaistus on heikko käytävän yläosassa ja valot syttyvät automaattisesti vasta, kun käytävää on kulkenut yli puolet matkasta. Liiketunnistin on käytävän perällä kulmassa.

Pysäköinnin osalta invapaikkoja tai -ruutuja ei ole heti sisäänkäynnin edustalla yhtään. Maksuttomia parkkipaikkoja ei ole riittävästi lähellä musiikkiliikuntasalia. Musiikkiliikuntasalin edustalla on paikallisliikenteen linja-autojen “ei linjalla” olevien autojen taukopysäkki, jossa linja-autoja on parkissa. Kyseisellä kadunpätkällä on osoitettu liikennemerkillä pysäköintikielto, lisäkilvellä ilmaistaan, ettei kielto koske paikallisliikenteen linja-autoja. Musiikkiliikuntasalin edustalla on kaukoliikenteen pysäkki, joka hankaloittaa osin kulkua saliin.

Linja-autopysäkkien levennystä ennen tolpassa on pysäköintikieltomerkki ja lisäkilvellä alla invapysäköinnin merkki. Toisella puolella Poromiehenkatua, jossa paikat ovat kiekottomia paikkoja, vapaata tilaa on vähän ja autoja on pidempiaikaisessa parkissa. Lumiseen aikaa parkkialueella on usein isoja kinoksia ja jäätyneitä lumipalteita. Tien ylittäminen turvallisesti ei ole mahdollista ja suojatielle pääsy parkkipaikalta on myös haasteellista. Suojatie sijaitsee Poromiehentien toisella puolella, parkkialueen pohjoispäässä. 

Turvallinen liikkuminen tilaan ja pysäköinti eivät ole esteettömiä hankaloittaen asiakkaiden osallistumista musiikki liikuntasalissa järjestettäviin toimintoihin. Rovaniemen kaupungin vammais- ja vanhusneuvostot pitävät tärkeänä, että esteettömyys huomioidaan asiakkaiden näkökulmasta, infrastruktuurin suunnittelussa ajantasaisen esteettömyyden sekä asiakkaiden osallisuuden osalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija, jonna.leppiaho@rovaniemi.fi

Rovaniemen kaupungin vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto antavat kannanoton tiedoksi Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:lle, Lassila & Tikanojalle sekä tekniselle lautakunnalle ja hyvinvointilautakunnalle ja suosittelevat epäkohtien korjaamista esteettömyyden parantamiseksi.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy, Lassila & Tikanoja, tekninen lautakunta, hyvinvointilautakunta

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.