Vanhusneuvosto, kokous 17.4.2024

§ 16 Vanhustenviikon 2024 suunnittelutyöryhmän nimeäminen

ROIDno-2020-307

Valmistelija

  • Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija, jonna.leppiaho@rovaniemi.fi

Perustelut

Vanhustenviikkoa juhlitaan teemalla "Hyvä arki, hyvä mieli" 6. -13.10.2024. Vanhusneuvosto on päättänyt (7.2.24 § 7) järjestää toimintasuunnitelmansa mukaisesti vuonna 2024 vanhustenviikon puitteissa pääjuhlan ja vanhustekopalkinnon myöntämisen sekä koordinoida muuta ohjelmaa.

Keskeisiä yhteistyökumppaneita suunnittelussa ovat seurakunta ja Rovaniemen kaupungin kulttuuritoimisto. Pääosa muusta ohjelmasta pyritään järjestämään osana Rovaniemi-viikkoa, jolloin vanhusneuvoston budjetti mahdollistaa myös muun toiminnan viestintäkulujen jäädessä vanhustenviikon osalta pois.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija, jonna.leppiaho@rovaniemi.fi

Vanhusneuvosto käy keskustelun vanhustenviikon toteutuksesta ja valitsee jäsenet suunnittelutyöryhmään.

Päätös

Vanhusneuvosto kävi keskustelun vanhustenviikon toteutuksesta ja valitsi vanhusneuvoston työvaliokunnan jäsenet vanhustenviikon suunnittelutyöryhmän jäseniksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.