Vanhusneuvosto, kokous 21.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Riina Koskiniemi, vs. erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Etsivän kulttuurisen vanhustyön ja kulttuurilähetetoiminnan kehittämishanke

Projektipäällikkö Matti Selin esittelee asiaa.

Ikäihmisten kulttuuripalveluiden ajankohtaiset

Ikäihmisten kulttuurituottajan sijainen Irene Tikka esittäytyy ja kertoo ajankohtaisista asioista.

Vanhustenviikko 4-10.10.

Vanhusneuvoston kautta järjestettävän vanhustenviikon ohjelman ja pääjuhlatilaisuuden 6.10. järjestelyn tilannekatsaus. Riina Koskiniemi esittelee asiaa.

Vanhusneuvostopäivä 4.11.

Tie takaisin parempaan arkeen – Vanhusneuvostot vaikuttavina toimijoina ikäihmisten, järjestöjen ja viranomaisten välillä. Ennakkokutsu liitteenä 1

WWCAM (World Winter Cities Association for Mayors)- talvikaupunkijärjestön konferenssi

Rovaniemi toimii isäntänä 15-16.11. järjestettävässä kansainvälisessä verkkokoferenssissa. Vuoden teemana on ikääntyvä yhteiskunta talvikaupungeissa. Rovaniemeltä esitellään konferenssissa teeman mukaisesti mm. väestön ikääntymiskehitystä, yhteistyötä muiden talvikaupunkien kanssa, kaupunkisuunnittelua ja ikääntyvän väestön huomioonottamista siinä, sekä ikäihmisten osallisuutta päätöksenteossa (vanhusneuvoston toiminta).

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Johanna Pikkuaho, palveluesimies, johanna.pikkuaho@rovaniemi.fi

Vanhusneuvosto merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti esityksen mukaisesti lisäyksillä:

- Ikäkeskuksen toiminnan esittely, Johanna Pikkuaho palveluesimies

- Kaupunginhallituksen ajankohtaiset mm. yksityistieavustukset, Henri Ramberg kaupunginhallituksen edustaja

Matti Selin poistui tämän asian käsittelyn aikana 13.05

Irene Tikka poistui tämän asian käsittelyn aikana 13.05

Henri Ramberg poistui tämän asian käsittelyn aikana 13.55. ja saapui 14.08.

Päivi Linnansaari poistui tämän asian käsittelyn aikana 14.21.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.