Vanhusneuvosto, kokous 21.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Ilmoitusasiat

Perustelut

Tiedoksi vastaus vaatimukseen seniorivesijumpan keston säilyttämiseksi

Seniorivesijumppien kesto on muutettu 30min pituisiksi aikaisemman 45min sijaan. Rovaniemen kaupungille on saapunut vaatimus seniorivesijumppien keston säilyttämisestä ennallaan. Liikuntapalavelujohtaja Pekka Hämäläinen on antanut vastineen asiasta 2.6.2021. (Oheismateriaali)

Tiedoksi Ikääntyneiden sosiaalipalveluihin pääsyn keskimääräiset odotusajat Rovaniemellä 1.1.–31.7.2021

Vanhuspalvelulain 26 § mukaan kuntien on julkaistava puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Lain 18 § mukaan sosiaalipalvelut on järjestettävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa päätöksen teosta ja kiireellisissä tapauksissa viipymättä. (Liite 1)

Vanhusneuvoston kokouspäivät syksy 2021 - kevät 2022

3.11., 8.12., 2.2., 6.4., 1.6. kellon ajat tarkentuvat myöhemmin

Päätös

Vanhusneuvosto päätti esityksen mukaisesti lisäyksillä:

- jäsenten ja varajäsenten esittäytyminen

- kokousten alkamisaika on klo 12.00 ja paikkana Eläkeläistila Potkuri


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.