Vanhusneuvosto, kokous 21.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija

  • Riina Koskiniemi, vs. erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginhallitus on nimennyt vanhusneuvoston jäsenet, varajäsenet ja puheenjohtajan, nimennyt edustajakseen Raija Kerättären sekä hänelle henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Henri Ranbergin. Ikäihmisten palvelualueen esittelijänä toimii aikaisemman päätöksen mukaisesti palveluesimies Johanna Pikkuaho siihen saakka, kunnes sivitys- ja hyvinvointipalvelujen toimialajohtajan nimeää esittelijän.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Johanna Pikkuaho, palveluesimies, johanna.pikkuaho@rovaniemi.fi

Avataan vanhusneuvoston kokous ja todetaan osallistujat, kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, sekä hyväksytään työjärjestys.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja käytiin läpi osanottajat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä työjärjestys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.