Vanhusneuvosto, kokous 21.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Johanna Pikkuaho, palveluesimies, johanna.pikkuaho@rovaniemi.fi

Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastaja ja hänelle varatarkastaja.

Päätös

Tarkastajaksi valittiin Lasse Aro ja varatarkastajaksi Timo Eskelinen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.