Vanhusneuvosto, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 1 Kokouksen avaus ja osanottajien toteaminen

Päätösehdotus

Avataan vanhusneuvoston kokous ja todetaan osallistujat.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin osallistujat.