Vanhusneuvosto, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Vanhusneuvosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, sekä hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Vanhusneuvosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, sekä hyväksyi työjärjestyksen.