Vanhusneuvosto, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastaja ja hänelle varatarkastaja.

Päätös

Tarkastajaksi valittiin Lasse Aro ja varatarkastajaksi Martti Koivuranta.