Vanhusneuvosto, kokous 30.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Kokouksen avaus ja osanottajien toteaminen

Perustelut

Avataan vanhusneuvoston kokous ja todetaan osallistujat.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin osallistujat.