Vanhusneuvosto, kokous 30.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2021

ROIDno-2019-3502

Päätösehdotus

Vanhusneuvosto hyväksyy liittenä 1 olevan toimintasuunnitelman vuodelle 2021.

Päätös

Vanhusneuvosto hyväksyi liitteenä 1 olevan toimintasuunnitelman vuodelle 2021.