Vanhusneuvosto, kokous 3.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Ilmoitusasiat

Perustelut

WWCAM (World Winter Cities Association for Mayors)- talvikaupunkijärjestön konferenssi

Rovaniemi toimii isäntänä 15-16.11. järjestettävässä kansainvälisessä verkkokoferenssissa. Vuoden teemana on ikääntyvä yhteiskunta talvikaupungeissa. Rovaniemeltä esitellään konferenssissa teeman mukaisesti mm. väestön ikääntymiskehitystä, yhteistyötä muiden talvikaupunkien kanssa, kaupunkisuunnittelua ja ikääntyvän väestön huomioonottamista siinä, sekä ikäihmisten osallisuutta päätöksenteossa. Vanhusneuvoston puheenjohtaja edustaa ja pitää puheenvuoron vanhusneuvoston toiminnasta koferensissa. 

Hyvää elämää ikääntyneenä -ohjelma

Liite 1

Tiedoksi seniorivesijumppakäytänteiden muutoksista ja toimista

9.9.2021 keskustelutilaisuus senioreiden vesijumppakäytänteiden muutoksista (muistio oheismateriaalina). Sivistyslautakunta keskusteli asiasta kokouksessaan 23.9.2021. Samassa yhteydessä käsiteltiin myös vanhusneuvoston edustajan tuomat kysymykset. Uusi kausi on käynnistynyt ja vesijumppaajien määrässä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta viime syksyyn verrattuna. Kaikki vesijumppiin ilmoittautuneet ovat mahtuneet tarjolla olleisiin ryhmiin. Muutokset on vastaanotettu vesijumppaajien keskuudessa hyvin. Emme ole käytännössä saaneet negatiivista palautetta lainkaan. Muutamia kysymyksiä toki on esitetty muutoksista.Talven ajan kerätään palautetta ja kehittämisideoita ryhmiin osallistuvilta vesijumppareilta, ja kauden jälkeen voidaan tehdä niihin perustuvia muutoksia.

Vanhusneuvoston seuraava kokous ja joulupuuro 8.12.

Kevään 2022 kokouspäivät

2.2., 6.4., 1.6.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Johanna Pikkuaho, palveluesimies, johanna.pikkuaho@rovaniemi.fi

Vanhusneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti esityksen mukaisesti.