Vanhusneuvosto, kokous 3.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Johanna Pikkuaho, palveluesimies, johanna.pikkuaho@rovaniemi.fi

Vanhusneuvosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, sekä hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Vanhusneuvosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, sekä hyväksyi työjärjestyksen.