Vanhusneuvosto, kokous 3.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2022

ROIDno-2019-3502

Valmistelija

  • Riina Koskiniemi, erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Vanhusneuvoston toimintasäännön 8 § mukaan vanhusneuvosto laatii vuosittain toimintakertomuksen, seuraavan vuoden toimintasuunnitelman sekä talousarvion määrärahansa puitteissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Johanna Pikkuaho, palveluesimies, johanna.pikkuaho@rovaniemi.fi

Vanhusneuvosto päättää, että työvaliokunta valmistelee seuraavaan kokoukseen toimintasuunnitelman vuodelle 2022. Lisäksi vanhusneuvosto keskustelee ja antaa työvaliokunnalle evästystä toimintasuunnitelman laadintaan.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti esityksen mukaisesti