Vanhusneuvosto, kokous 3.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Vanhustenviikon 2021 palauteyhteenveto

ROIDno-2020-307

Valmistelija

  • Riina Koskiniemi, erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Vanhustenviikkoa vietettiin 4-10.10.2021. Rovaniemellä vanhustenviikolla järjestettiin monipuolisesti erilaista ohjelmaa teemalla Luonto antaa voimaa. Viikon järjestäjiltä on pyydetty palautetta siitä, miten vanhustenviikon tapahtumat onnistuivat. Vastauksia saatiin yhteensä viisitoista. Yhteenveto palautteista liitteenä 1. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Johanna Pikkuaho, palveluesimies, johanna.pikkuaho@rovaniemi.fi

Vanhusneuvosto merkitsee palauteyhteenvedon tiedoksi ja käy lähetekeskustelun ensi vuoden vanhustenviikon koordinoinnista valiokunnan  ja edelleen vanhustenviikon suunnitteluryhmän huomioitavaksi.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti esityksen mukaisesti.