Vanhusneuvosto, kokous 31.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Ilmoitusasiat

Perustelut

Seuraava vanhusneuvoston kokous

 28.4. klo 11.00

 

Päätös

Vanhusneuvosto päätti esityksen mukaisesti lisäyksellä:

-Vanhusenuvoston pöytäkirjat toimitetaan Osviittaan allekirjoitettavaksi.