Vanhusneuvosto, kokous 31.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Kokouksen avaus ja osanottajien toteaminen

Päätösehdotus

Avataan vanhusneuvoston kokous ja todetaan osallistujat.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin osallistujat.