Vanhusneuvosto, kokous 8.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Ilmoitusasiat

ROIDno-2021-4686

Perustelut

 

Vanhusneuvoston kevätkauden kokouspäivät

2.2., 6.4., 1.6. klo 12.00 alkaen

Rovaniemen kaupungin keskeisiä asiointikanavia ikäihmisille

Vanhusneuvostolle tueksi ja tarpeen mukaan edelleen jaettavaksi yhteenveto ja lisätiedot keskeisistä keskitetyistä Rovaniemen kaupungin asiointikanavista liitteenä 1

Neuvontapiste Nestori, Osviitta asiointipiste, Kaupungin kirjaamo, Rovaniemen kaupungin palautekanava

 

 

Päätös

Vanhusneuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.