Vanhusneuvosto, kokous 8.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Kokouksen avaus ja osanottajien toteaminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Johanna Pikkuaho, palveluesimies, johanna.pikkuaho@rovaniemi.fi

Avataan vanhusneuvoston kokous ja todetaan osallistujat. 

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja käytiin läpi osanottajat. Varsinaiset jäsenet olivat läsnä kokoustilassa, vanhusneuvoston esittelijä ja kaupunginhallituksen edustaja osallistuivat etäyhteydellä. 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.