Vanhusneuvosto, kokous 8.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Johanna Pikkuaho, palveluesimies, johanna.pikkuaho@rovaniemi.fi

Tämän pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Saara Hartzell ja varatarkastajaksi Raili Kerola.

Päätös

Vanhunseuvosto päätti esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.