Vanhusneuvosto, kokous 8.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2022

ROIDno-2019-3502

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Johanna Pikkuaho, palveluesimies, johanna.pikkuaho@rovaniemi.fi

Vanhusneuvosto hyväksyy liitteenä 1 olevan vanhusneuvoston valiokunnan laatiman toimintasuunnitelman vuodelle 2022.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti esityksen mukaisesti seuraavilla toimintasuunnitelmaan kirjattavilla muutoksilla:

-s.2 kohtaan Osallistuminen elinympäristön suunnittelutyöhön, toteutusten etenemiseen ja arviointiin siten, että julkiset tilat ja liikennejärjestelyt ovat esteettömiä ikäihmisille:

"tutustuminen johonkin palveluasumisyksikköön -omaan tai ostopalvelupaikkaan" muutetaan muotoon "tutustuminen johonkin palveluasumisyksikköön sekä omaan ja yksityiseen ostopalvelupaikkaan"

-s.2 kohtaan Ikääntyneen väestön selviytymisen edistäminen eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa:

"Etsivän/löytävän vanhustyön kehittämisen seuranta" muotoon "Etsivän/löytävän vanhustyön aktiivinen osallistuminen"

-s. 2 otsikon alla Lisäksi vanhusneuvoston toimintasäännön mukaisia tehtäviä ovat:

kohta; "Viranomaisten, ikääntyneiden, sekä eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistoiminnan ja keskinäisen viestinnän edistäminen." muutetaan omaksi otsikoksi ja sen alle tekstiksi:

"Yhteys hyvinvointialueeseen ja mahdollisesti perustettavaan alueelliseen vanhusneuvostoon."

 

Kaupunginhallituksen edustaja Raija Kerätär poistui tämän asian käsittelyn aikana kello 14.02.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.