Banneri

Vapaa-ajanlautakunta, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Liikuntajohtaja
Avustuspäätös:
§ 5 Liikuntatilavuorot ja vuokratuet syksyllä 2019 ja keväällä 2020, 20.08.2019

Palvelualuepäällikkö Vapaa-ajan palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 34 Nimikemuutos / liikunnanohjaaja, erityisliikunnanohjaaja, 26.06.2019
§ 35 Erikoiskirjastonhoitajan toimen (vakanssi 71852001) sijaisuus, 28.06.2019
§ 36 Ero maakuntamuseon johtajan (vakanssi nro 72227001) virasta, 28.06.2019
§ 37 Ero kirjastovirkailijan toimesta, 19.08.2019
§ 38 Ero nuoriso-ohjaajan toimesta, 19.08.2019
§ 39 Ero nuoriso-ohjaajan toimesta (vakanssinumero 36435007), 20.08.2019

Taidemuseonjohtaja
Hankintapäätös:
§ 17 Taidehankinta Rovaniemen kaupungin kokoelmaan, 15.08.2019

Toimialajohtaja Sivistyspalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 36 Erikoiskirjastonhoitajan toimen (vakanssi nro 71852001) toimen sijaisuus ajalle 2.9.2019 - 30.8.2020, 30.04.2019
Muu päätös:
§ 47 Hankintamenettelyn keskeyttäminen: Ounasvaaran ulkoilureittien rakentaminen, 24.06.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi
  • Petteri Pohja, petteri.pohja@rovaniemi.fi

Vapaa-​ajanlautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että vapaa-​ajanlautakunta ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Vapaa-​ajanlautakunta toteaa,​ että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6011 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.