Banneri

Vapaa-ajanlautakunta, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Vuoden nuorisoteko 2019

ROIDno-2017-821

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Nella Sepänheimo, nuorisopalvelujen esimies, nella.sepanheimo@rovaniemi.fi

Perustelut

Vuonna 2012 nuorisolautakunta on päättänyt perustaa vuoden nuorisotekopalkinnon. Yksi palkinnon perustamiseen johtavista syistä oli nuorisotyön ja toimijoiden näkyvyyden lisääminen Rovaniemellä. Vuoden nuorisoteon valinnan/nimeämisen perusteina ovat seuraavat kriteerit:

1 Teko, joka on edistänyt nuorisotyötä Rovaniemellä.

2 Yksittäisen henkilön, ryhmän tai järjestön tekemä työ nuorten hyväksi.

3 Valitun teon/henkilön voi valita vain yhden kerran.

4 Esityksiä voivat tehdä nuorisotyön kentällä toimivat tahot, vapaa-ajanlautakunnan jäsenet, nuoret sekä muut nuorisotyöstä kiinnostuneet kuntalaiset.

5 Palkintona rahapalkinto.

Vuoden 2019 nuorisotekopalkintoon esitykset tulee tehdä 1.5. - 6.8.2018 klo 16.00 mennessä ja esitykset tulee tehdä perusteluineen Otakantaa.fi palvelussa tai sähköpostitse (hanne.ojuva@rovaniemi.fi). Vapaa-ajanlautakunnan päättää nuorisotekopalkinnon saajan elokuun kokouksessaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-ajanlautakunta pyytää perusteltuja vuoden 2019 nuorisotekoehdotuksia ajalla 1.5. - 6.8.2019. Vapaa-ajanlautakunta päättää palkittavat elokuun kokouksessaan. Vuoden nuorisoteko 2019 julkaistaan ja palkitaan Rovaniemi-viikon 2019 yhteydessä.

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti. 

Valmistelija

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Vapaa-ajanlautakunta pyysi perusteltuja ehdotuksia vuoden 2019 nuorisotekopalkinnon saajasta. Ehdotuksia vastaanotettiin Otakantaa.fi palvelussa sekä sähköpostitse ajalla 1.5. - 6.8.2019. 

Vapaa-ajanlautakunta vastaanotti 5 ehdotusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-ajanlautakunta valitsee vuoden 2019 nuorisotekopalkinnon saajan. Päätös valitusta julkistetaan palkitsemistilaisuudessa Rovaniemi-päivänä 7.9.2019 klo 12.00 kirjaston Aalto-salissa.

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Päätös valinnasta julkistetaan palkitsemistilaisuudessa Rovaniemi-päivien yhteydessä 7.9.2019 klo 12.00 kaupunginkirjaston Aalto-salissa.

Tiedoksi

Nuorisopalvelut, palkinnon saaja