Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Ajankohtaisissa asioissa annetaan mm. seuraavat katsaukset:

  • Talouskatsaus / Talosarvion seurannan toteutuma 1.1. - 31.5.2022  raportoitavissa 15.6.2022.
  • Riskienhallintasuunnitelma / hallintopäällikkö Samppa Määttä

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta merkitsee tiedoksi esittelijän katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista sekä muut mahdolliset katsaukset.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli toimialajohtaja Jaakko Rantsin infon talousarvion seurannan toteutuma 1.1. - 31.5.2022 raportin valmistumisesta 15.6.2022.

Lautakunnalle rieskienhallintasuunnitelmasta kertoi hallintopäällikkö Samppa Määttä.

Kaupunginhallituksen edustaja Timo Tolonen selosti kaupunginhallituksen päätöksen 13.6.2022 sisällön koskien yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan esittelijän valintaa.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.

 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.