Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Ilmoitusasiat / Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta

ROIDno-2022-606

Perustelut

Rovaniemen kaupunki

  • Vammaisneuvosto 20.05.2022 § 28 päätös / Vammais- ja vanhusneuvoston esteettömyyskävelyn 2022 raportti
  • Vammaisneuvoston pöytäkirja 4/2022, 20.5.2022
  • Vanhusneuvoston pöytäkirja 4/2022, 1.6.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti. Lisäksi lautakunta päätti yksimielisesti oikeuttaa puheenjohtaja Heikki Luiron osallistumaan Lapin ELY-keskuksen järjestämille MRL-neuvottelupäiville 31.8. - 1.9.2022.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.