Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Matti Pöykkö ja varalle Tarja Suopajärvi.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 20.6.2022.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti  toimialajohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.