Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kaavoituspäällikkö 

Poikkeamispäätökset 20.5.2022 § 10 - 12 

 

Lupainsinöörit  Yleisten alueiden luvat  16.5. -  3.6.2022 

Kaivuluvat 45-72

Muu lupa, suostumus liikenteenohjauslaitteen asemtamiseen 4 

Sijoitusluvat 51 - 61 

Yleisen alueen käyttöluvat 69, 71 

Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 88 Vuokratun rivitalotontin 10-10249-3 vuokraoikeutta koskevat järjestelyt Vennivaarassa, 31.05.2022
§ 89 Asuinrakennuspaikan no 1 varaaminen Hirvaalla, 01.06.2022
§ 90 Asuntotonttia 10-10262-1 koskevan maanvuokrasopimuksen purkaminen Vennivaarassa, 01.06.2022
§ 92 Vuokratun asuntotontin 8-8231-1 myynti Länsikankaalla, 06.06.2022
Tonttijakopäätös:
§ 87 Tonttijaon muutos 26. kaupunginosan korttelissa 1, 31.05.2022
§ 91 Tonttijaon muutos 13. kaupunginosan kortteli 206, 01.06.2022
§ 93 Tonttijaonmuutos 20-36-(2-3), 07.06.2022

Kaupungininsinööri
Hankintapäätös:
§ 23 Kaukonlammen puistoalueet, rakennusurakka, 30.05.2022

Palvelualuepäällikkö Tekniset palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 13 Lupainsinöörin irtisanoutuminen ja täyttölupa vakanssille 44900013, 23.05.2022

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 23 Toimitilarakennusten tontin 698-18-7020-10 varaaminen Napapiirillä os. Tietopolku 3, 27.05.2022
§ 26 Liiketontin 9-9006-4 varaaminen Tekova Oy perustettavan yhtiön lukuun os. Suosiolantie 11, 27.05.2022
§ 28 Teollisuus- ja liikerakennustontin 698-9-9046-6 varaaminen BRP Finland Oy:lle os. Isoaavantie 9, 08.06.2022

Tontti-​insinööri
§ 8 Asuntotontin 8-8225-3 varaaminen Länsikankaalla, 06.06.2022
§ 9 Asuntotontin 11-11330-5 varaaminen Pöykkölässä, 06.06.2022
Osoitepäätös:
§ 7 Osoitemuutos Olkkakoskenpolulla Vaaralassa, 31.05.2022
§ 10 Tien nimeäminen / Pöyliöjärvenpolku Pöyliöjärvellä, 09.06.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi
  • Heikki Luiro, heikki.luiro@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että lautakunta ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta toteaa, että viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Kaavoituspäällikön poikkeamispäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Näihin päätöksiin ei lautakunnalla ole otto-oikeutta. 

Lupainsinöörin päätökset pidetään yleisesti nähtävänä 15.6. - 6.7.2022 elinvoimatoimialan tekniset palvelut hallintoyksikössä, Mäntyvaarantie 2, 2. kerros. 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi, soittamalla numeroon 016 322 6014 (ma - pe klo 9 - 15) tai käymällä Osviitta asiointipisteessä, osoite Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi (avoinna ma - to klo 9 - 16.30 ja pe klo 9 - 15.30; kesä-heinäkuussa ma - to klo 9 - 16, pe klo 9 - 15).

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ja puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

 

Lisäksi yhdyskuntasuunnittelun lautakunta yksimielisesti merkitsi tiedoksi kokoukseen tuodut kaupungingeodeetti Pertti Onkalon esittelemät alla olevat viranhaltijapäätökset ja päätti, että lautakunta ei käytä otto-oikeutta ko. viranhaltijapäätöksiin.

Kaupungingeodeetti

Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:

§ 95 Asuinrakennuspaikan no 3 varaaminen Nivankylässä, 10.6.2022

§ 96 Vuokratun asuntotontin 12-12002-6 myynti Ounasrinteellä, 10.6.2022

Tonttijakopäätös:

§ 94 Tonttijaonmuutos 9014-4, 10.6.2022

Edellä luetellut päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi, soittamalla numeroon 016 322 6014 (ma - pe klo 9 - 15) tai käymällä Osviitta asiointipisteessä, osoite Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi (avoinna ma - to klo 9 - 16.30 ja pe klo 9 - 15.30; kesä-heinäkuussa ma - to klo 9 - 16, pe klo 9 - 15).


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.