Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 18.4.2023

§ 59 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Ajankohtaisissa asioissa annetaan mm. seuraavat katsaukset:

  • Taloustilanne 3/2023 / talouspäällikkö Hannu Pessa
  • Palkisentien kaava  / kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta merkitsee tiedoksi esittelijän katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista sekä muut mahdolliset katsaukset.

Päätös

Talouspäällikkö Hannu Pessa antoi katsauksen taloustilanteesta 3/2023.

Kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi antoi katsauksen Palkisentien kaavasta. Tarja Suopajärvi liittyi etäyhteydellä kokoukseen katsauksen aikana klo 14.23. 
Lautakunta kävi evästyskeskustelun kaava-asiasta.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta merkitsi yksimielisesti tiedoksi annetut katsaukset.