Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 18.4.2023

§ 77 Ilmoitusasiat / Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta

ROIDno-2022-606

Perustelut

Itä-Lapin liikenneturvallisuustoimija

 • Itä-Lapin alueen liikenneturvallisuustyön vuosikertomus 2022

 

Rovaniemen kaupunki

 • Kaupunginhallitus, § 106, 27.3.2023, Elinvoimapalvelujen toimialan organisaatiomuutoksen käsittelyn tilanne:
  • Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi lautakuntien antamat lausunnot ja, että elinvoimapalvelujen toimialan suunniteltuun organisaatiomuutokseen liittyvä yhteistoimintamenettely on toteutettu ja
  • päätti linjata asian jatkovalmistelun pohjaksi, että valmistelua jatketaan 30.1.2023 käsitellyssä neuvotteluesityksessä kuvatun vaihtoehdon pohjalta, jossa nykyinen elinvoimapalvelujen toimiala jaettaisiin teknisten palvelujen toimialaksi ja elinvoimapalvelujen toimialaksi. Viranhaltijoiden kuulemisen jälkeen asia tuodaan uudelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
  • Kaupunginhallituksessa pidettiin seuraavat kuulemiset: kaupungingeodeetti Pertti Onkalo, kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi, palvelualuepäällikkö Erkki Lehtoniemi, kaupungininsinööri Janne Alkki ja toimialajohtaja Jaakko Rantsi.
  • Lisäksi kaupunginhallitus päätti jatkaa valmistelua niin, että ruoka- ja puhtauspalvelut siirretään sivistyslautakunnan alaisuuteen.
 • Vammaisneuvoston pöytäkirja 2/2023, 31.3.2023
 • Vanhusneuvoston pöytäkirja 2/2023, 29.3.2023

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa kaupungininsinööri Janne Alkkia. 

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti. Lisäksi lautakunta merkitsi tiedoksi esittelijän lautakunnalle tiedoksi tuoman yksityistieasiasta jätetyn oikaisuvaatimuksen sekä tarpeen lautakunnan kaupunkistrategian työpajan järjestämisestä. Tarkempi päivä sovitaan myöhemmin.