Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 18.4.2023

§ 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja toteaa yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta hyväksyy, että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

Nimi

Läsnä 
kokous-
huoneessa

Läsnä
etä-
yhteydellä

Poissa
Pj. Heikki Luiro     x
Vpj. Elina Kuula x    
J. Anne Hakkarainen   x  
J. Heikki Poranen x    
J. Jani Ylipahkala x    
J. Kaisu Anttila     x
J. Kaisu Huhtalo x    
J. Matti Pöykkö   x  
J. Mikko Lempiäinen   x  
J. Tarja Suopajärvi     x
J. Ville Vuorjoki x    
Vj. Lauri Ylipaavalniemi x    
Vj. Pirjo Kairakari x    
       
Susanna Junttila, kaupunginhall. pj.     x
Timo Tolonen, kaupunginhall. edustaja   x  
Sofia Körkkö, nuorisovalt. edustaja x    
Ari Geselle, vammaisneuv. edustaja   x  
Timo Eskelinen, vanhusneuv. edustaja   x  
Hannu Pessa, talouspäällikkö x    
Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, varaesittelijä     x
Janne Alkki, kaupungininsinööri x    
Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö x    
Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, esittelijä x    
Samppa Määttä, hallintopäällikkö x    
Airi Mattanen hallintosihteeri, sihteeri x    

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti siten, että esittelijän esityksestä lautakunta yksimielisesti poisti esityslistalta asian 68. Oikaisuvaatimuksen tekijä on perunut oikaisuvaatimuksen.