Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 18.4.2023

§ 61 Kulppilantien alueen peruskorjaus, urakkaosa 2, urakoitsijan valinta

ROIDno-2023-1026

Valmistelija

  • Jani Riihiniemi, rakennuttajapäällikkö, jani.riihiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikan yksikkö ja Napapiirin Vesi Oy ovat pyytäneet tarjouksia työohjelman mukaisesti Kulppilantien alueen urakkaosan 2 katujen ja vesihuollon peruskorjauksesta. Tarjouspyyntö on julkaistu julkiset hankinnat hankintailmoitukset.fi –ilmoituskanavassa 31.3.2023. Tarjousten jättöaika päättyy 21.4.2023.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielin päättää määrärahojensa puitteissa erillishankinnasta, jonka kokonaisarvo on yli 500 000 €. Kyseessä olevan hankkeen katutöiden kustannusarvio ylittää 500 000 €. Tarjousten jättämisen määräaika on 21.4.2023 kello 16:00. Tarjouspyynnön mukaisesti urakoitsijan valintaperusteena on kelpoisuusehdot täyttävien tarjoajien osalta edullisin kokonaishinta. Valitun urakoitsijan tulisi päästä varautumaan urakkaan sekä tilaamaan materiaaleja ja tarvikkeita riittävän ajoissa ennen urakan aloitusta, jotta työt voivat käynnistyä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa keväällä. Tästä johtuen tulee urakan hankintapäätös tehdä mahdollisimman pian tarjousten avauksen jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää valtuuttaa toimialajohtajan tekemään hankintapäätöksen tarjouspyynnön mukaisesti 21.4.2023 valittavasta urakoitsijasta. 

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti tässä kokouksessa.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa kaupungininsinööri Janne Alkkia.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Jani Riihiniemi