Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 18.4.2023

§ 62 Päällystysurakka Rovaniemi 2023, urakoitsijan valinta

ROIDno-2023-452

Valmistelija

  • Jani Riihiniemi, rakennuttajapäällikkö, jani.riihiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikan yksikkö on pyytänyt tarjouksia Rovaniemen kaupungin asfalttipäällystystöistä vuodelle 2023. Hankinta sisältää option vuodelle 2024. Tarjouspyyntö on julkaistu julkiset hankinnat hankintailmoitukset.fi –ilmoituskanavassa 17.2.2023. Tarjousten jättämisen määräaika on päättynyt 17.3.2023.  

Määräaikaan 17.3.2023 mennessä saapui kaksi tarjousta. Tarjouksen jättivät Asfalttikallio Oy ja Peab Industri Oy.

Tarjousten avauksen ensimmäisessä vaiheessa tarkistettiin tarjouspyynnössä tarjoajayrityksille asetettujen kelpoisuusehtojen täyttyminen. Kaikki yritykset täyttivät asetetut kelpoisuusehdot.

Toisessa vaiheessa tarkistettiin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Kolmannessa vaiheessa suoritettiin tarjousten vertailu. Tarjousten vertailuperuste oli edullisin kokonaishinta alustavan päällystysohjelman mukaisille työkohteille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää valita Päällystysurakka Rovaniemi 2023 –nimisen urakan urakoitsijaksi edullisimman kokonaistarjouksen tehneen Asfalttikallio Oy:n. Tarjouksen kokonaishinta vuoden 2023 päällystystöiden osalta on 1734631,10 €. Optiona olevan vuoden 2024 päällystystöiden osalta tehdään erillinen viranhaltijapäätös. 

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti tässä kokouksessa.

Päätös

Vaikuttamistoimielinten edustajat Timo Eskelinen, Ari Geselle ja Sofia Körkkö poistuivat  asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Peruste: Kh 31.1.2021 § 39 vanhusneuvoston toimintasääntö, Kh 31.1.2022 § 40 vammaisneuvoston toimintasääntö ja Kh 31.1.2022 § 41 nuorisovaltuuston toimintasääntö.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa kaupungininsinööri Janne Alkkia.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet yritykset, Jani Riihiniemi