Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 18.4.2023

§ 57 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Tarja Suopajärvi ja varalle Ville Vuorjoki.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 24.4.2023.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti valita tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi Ville Vuorjoen ja varalle Kaisu Huhtalon.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 24.4.2023.