Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 18.4.2023

§ 74 Valtuustoaloite Uimahyppypaikka

ROIDno-2022-3900

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Henri Ramberg ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Me allekirjoittaneet esitämme, että: 

  1. Rovaniemen kaupunki selvittää ja varaa määrärahat uimahyppypaikan rakennuttamiseksi tai hankkimiseksi Rovaniemelle; ja 
  2. uimahyppypaikka valmistuu viimeistään vuoden 2024 aikana yhdelle kaupungin virallisista uimarannoista ja sen valvontaan sekä huoltoon varataan riittävät määrärahat."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitten kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Kari Lukkarinen, metsätalousinsinööri, kari.lukkarinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuutettu Henri Ramberg ja ym. ovat jättäneet aloitteen, missä esitetään määrärahojen varaamista uimahyppypaikan rakentamista tai hankkimista varten Rovaniemelle ja lisäksi määrärahojen varaamista hyppylaiturin valvontaa ja ylläpitoa varten.

Yhdyskuntatekniikan yksikkö on tutkinut asia ja toteaa seuraavaa.

Hyppylaiturin sijoittamista kaupungin ylläpidossa oleville järvialueille pidetään haasteellisena, koska uimapaikkojen vedensyvyys on liian matala, jotta turvallinen hyppypaikka uimaranta-alueella voidaan taata. Esimerkiksi kaksi kaupunkialueen järveä on perustettu kaivinkoneella kaivamalla, kun Valajaskosken voimalaitoksen vesialtaan rakennustöitä tehtiin 1950-1960-luvuilla.

Riittävän vedensyvyys saattaa löytyä  uimaranta-alueen ulkopuolelta, jopa hyvinkin kaukaa vesialueelta. Laiturin sijoittaminen pois ranta-alueen välittömästä läheisyydestä, vaikeuttaa rantavahdin toimintaa, heikon tai puutteellisen uimataidon omaavat joutuvat suureen riskiin pyrkiessään hyppylaiturille ja ennen kaikkea vaikeuttaa pelastushenkilöstön toimintaa pelastustehtävää suorittaessa. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat etenkin lasten uimataidon heikentyneen.

Jos asia halutaan ratkaista  rannasta turvalliseen hyppysyvyyteen asti ulottuvalla laiturilla, on laiturin hankinta- ja rakentamiskustannukset suhteettoman suuret.

Virtaavan veden ääreen sijoitettavan hyppylaiturin rakentamisessa on huomioitava edelleenkin Kemijoen pohjavirtauksien liikuttamat jokiuiton aikaiset uppopuut. Lisäksi laituri on mahdollista asentaa paikoilleen vasta joen tulvakauden mentyä ohitse ja purkaa pois uimavesikauden päätyttyä.

Rantavahtien kartoittamiseksi suoritettiin tiedusteluja Uimahalli Vesihiiden henkilöstön käytöstä ja rovaniemeläisiltä uimaseuroilta mahdollisina ostopalvelun tarjoajina.

Avovesiuimarannan rantavahtien tulee täysi-ikäisiä, fyysisesti vahvoja, erityisen hyvän uimataidon omaavia ja Suomen Uima- ja hengenpelastusliiton järjestämän rantapelastuskurssin hyväksytysti suorittaneita.  

Saatujen vastauksien perusteella on todettava, että Rovaniemen kaupungin uimahalli Vesihiiden henkilöstö on liian vähäinen ja sekin sidottu kesäaikana uimahallin omiin toimintoihin.  Heidän keskuudessa ei ole rantapelastuskurssin suorittaneita. Myöskään kahdesta rovaniemeläisestä uimaseurasta ei löydy riittävää määrää täysi-ikäisiä eikä yhtään rantapelastuskurssin suorittanutta

Uimahyppypaikan palvelun tarjoajana ei Rovaniemen kaupunki pysty varmentamaan turvallista hyppypaikkaa eikä riittävää turvavalvontaa hyppypaikoille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnitelun lautakunta merkitsee tiedokseen saapuneen aloitteen ja yhdyskuntatekniikan yksikön vastineen.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa kaupungininsinööri Janne Alkkia.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, yhdyskuntatekniikan yksikkö