Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 18.4.2023

§ 75 Valtuustoaloite Yrittäjämyönteisiä parklet-parkkiruutuja Rovaniemelle

ROIDno-2022-4123

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Miikka Keränen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Helsingissä kivijalkayritys voi vuokrata kesäkaudeksi liiketilansa edustalla sijaitsevan parkkiruudun parklet-käyttöön ja perustaa ruutuun esimerkiksi terassin tai muuta paikkaan sopivaa toimintaa. Tällainen käytäntö myös Rovaniemellä lisäisi kaupungin yrittäjämyönteisyyttä ja monipuolistaisi kesän katukuvaa. 

Parklet-ruudut olisivat yksi tapa tehdä Rovaniemestä myös entistä houkuttavampi kesän matkailukohde. Isojen visioiden ja strategioiden toteuttamiseksi tarvitaankin tällaisia pieniä tekoja, jossa jollekin vanhalle asialle nähdään uusi käyttömahdollisuus.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemen kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin parklet-kokeilun järjestämiseksi kesällä 2023, ja sen tulosten mukaisesti mahdollisiin jatkotoimiin käytännön jatkamiseksi ja laajentamiseksi tulevina vuosina."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Janne Alkki, kaupungininsinööri, janne.alkki@rovaniemi.fi

Perustelut

Miikka Keränen ja muut allekirjoittaneet valtuutetut esittävät Rovaniemellä otettavaksi käyttöön mahdollisuus perustaa ravintolan tai kahvilan edustalle kesäterassi liikkeen kohdalla katualueella oleviin pysäköintiruutuihin.

Helsingin kaupunki on laatinut selkeän ohjeistuksen, jossa kuvataan lupaprosessi, parkletin luvan saamisen edellytykset ja terassilta vaadittavat rakenteet (https://www.hel.fi/static/hkr/luvat/terassiohjeet.pdf).

Parklet-ruudulla tarkoitetaan alun perin kadunvarsipysäköintiin tarkoitettua aluetta, joka on kooltaan 2 x 6 m eli sen pinta-ala on 12 m2. Parklet soveltuu esimerkiksi alueille, joilla liikkuu paljon jalankulkijoita, ja joissa kapeat tai ruuhkaiset jalkakäytävät estävät tavanomaisen terassitoiminnan. Parkletien tulee sijaita sen liikentilan julkisivun kohdalla, jossa ravintola tai kahvila toimii. Parklet vaatii aina kyseisen kiinteistön omistajan luvan. Parkletien sallittu maksimimäärä yhdellä korttelivälillä on lähtökohtaisesti korkeintaan kaksi 1–2 ruudun kokoista parkletia kadun kummallakin puolella. Pysäköintipaikan myöntäminen parklet-käyttöön on aina tapauskohtaista ja harkinnanvaraista.

Ympäröivän liikenteen osalta parkletin perustajalta vaaditaan ympäristön huolellista huomioon ottamista. Luvan myöntämistä harkittaessa huomioidaan

 • liikenne- ja jalankulkijamäärät, nopeusrajoitukset, alueen pysäköintipaikkojen määrä, valaisinpylväät, katupuut, liikennemerkit ym. kadun varusteet, pyörätiet, sekä hälytysajoneuvojen esteettömään liikkumiseen tarvittava tila

 • riittävät etäisyydet suojatiehen ja bussipysäkkeihin

 • se, että viemärikaivojen ja muun infran huolto tulee olla helposti hoidettavissa.

Parkletilta vaadittavista rakenteista saa käsityksen Helsingin kaupungin mallipiirustuksista (https://www.hel.fi/static/hkr/luvat/parklet-mallipiirustukset.pdf).

Yhdyskuntatekniikan yksikkö puoltaa parkletin mahdollistamista myös Rovaniemellä ja ehdottaa luvituksen käynnistämistä kokeiluna jo kuluvan vuoden aikana. Kokeiluaikana toimintamallina käytettään suoraan Helsingin kaupungin terassiohjeen mukaista käytäntöä. Kokeilukaudella saatujen kokemusten perusteella päätetään kauden jälkeen käytännön vakinaistamisesta sekä toimintaohjeiden sopeutustarpeista paikallisiin olosuhteisiin. Jos kokeilu halutaan aloittaa, niin seuraavaan lautakunnan kokoukseen tuodaan päätettäväksi Rovaniemelle sovellettu hakuohje ja vuokraushinnasto.

Kokeilukausi voidaan aloittaa, kun tarvittavat päätökset saadaan tehtyä ja hakuprosessi saadaan käynnistettyä. Jatkossa Parklet-terassien rakentaminen voidaan aloittaa, kun lumet ovat sulaneet ja katualueen hiekanpoisto on suoritettu. Syksyllä terassit on purettava ennen katujen lumen aurauksen alkua. Käytännössä parkletin käyttökausi voi olla 30.4. - 30.9 välinen aika.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta merkitsee vastauksen aloitteeseen tiedoksi ja käy evästyskeskustelun asian jatkovalmistelun pohjaksi.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa kaupungininsinööri Janne Alkkia.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.