Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 18.4.2023

§ 60 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Lupainsinöörit  Yleisten alueiden luvat  10.3. - 5.4.2023

Kaivuluvat 698-2023, 11 - 13

Maastoliikennelupa 698-2023-1

Sijoitusluvat  698-2023, 24 -  29

Yleisen alueen käyttöluvat  698-2023, 22 - 30

Kaavoituspäällikkö
Vireilletulopäätös:
§ 4 Asemakaavan muutos kortteli 5816 ja katu- sekä maa- ja metsätalousalueet, Pukinpolku, 13.04.2023

Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 33 Asuinrakennuspaikan no 1 varaaminen Paavalniemessä, 22.03.2023
§ 37 Peltoalueen maanvuokrasopimuksen jatkaminen, 28.03.2023
§ 38 Peltoalueen vuokrasopimuksen jatkaminen tilasta 698-406-1-57, 29.03.2023
§ 39 Masto- ja tukiasema-alueen maanvuokrasopimuksen jatkaminen, Vikajärvi, 29.03.2023
Maanhankinta- ja vaihtopäätös:
§ 40 Määräalan ostaminen kiinteistöstä 698-409-7-58, 03.04.2023
§ 41 Määräalan ostaminen yhteisestä vesialueesta 698-401-876-1, Korkalon osakaskunta, 03.04.2023
§ 42 Määräalan ostaminen kiinteistöstä 698-409-7-10, 04.04.2023
§ 43 Määräalan ostaminen kiinteistöstä 698-409-7-8, 04.04.2023
§ 44 Määräalan ostaminen kiinteistöstä 698-409-7-4, 04.04.2023
Tonttijakopäätös:
§ 32 Tonttijako 13. kaupunginosan kortteliin 146, 20.03.2023
§ 34 Tonttijaonmuutos 2. kaupunginosan kortteliin 70, 23.03.2023
§ 35 Tonttijako 17. kaupunginosan kortteliin 5454, 23.03.2023
§ 36 Tonttijako 17. kaupunginosan kortteliin 5455, 23.03.2023

Kaupungininsinööri
Hankintapäätös:
§ 14 Puurekisterikirjaukset, puiden kuntoarviointi ja dokumentointi, 11.04.2023

Henkilöstöpäätös:
§ 13 Kunnossapitopäällikön viran hoitaminen 1.4.2023-31.8.2023, 31.03.2023
Muu päätös:
§ 8 Katusuunnitelman hyväksyminen: Linja-autopysäkit, Ylikyläntie, Kiveliöntie ja Alakorkalontie, 29.03.2023
§ 9 Puistosuunnitelmien hyväksyminen: Vanhatori leikkipaikka, Sortteerinpuisto leikkipaikka ja Puolukkapolku leikkipaikka, 29.03.2023
§ 10 Karhuntie, kevyen liikenteen väylät, 29.03.2023
§ 11 Katusuunnitelmien hyväksyminen: Kulppilantie; Oikotie ja klv väl. Oikotie-Kt 81 klv; Rivitie ja klv väl. Rivitie-Vaskurintie ; Nahkurintie, 29.03.2023
§ 12 Katusuunnitelman hyväksyminen: Kevyen liikenteen väylä välillä Sivutie-Väinämöisentie ja Talvitie, kevyen liikenteen väylä järjestelyt kortteleiden 10227 ja 10228 kohdalla., 29.03.2023

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Hankintapäätös:
§ 14 Karvonrannan alueen peruskorjaus, urakoitsijan valinta, 27.03.2023
§ 16 Räättiöntien alueen peruskorjaus, urakoitsijan valinta, 27.03.2023
§ 17 Talvitie-Kt79 jk+pp rakentaminen, urakoitsijan valinta, 27.03.2023
§ 22 Rovaniemen kävelykadun yleissuunnitelman hankinta, 12.04.2023
Henkilöstöpäätös:
§ 15 Virkavaalin vahvistaminen, 27.03.2023

Tontti-​insinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 99 Ravitallitontin rakennusaikojen jatkaminen os. Ravitallikuja 25, 17.03.2023
§ 100 Asuntotontin 10-10261-1 varaaminen Vennivaarassa, 21.03.2023
§ 101 Asuntotontin 10-10257-5 varaaminen Vennivaarassa, 21.03.2023
§ 102 Asuntotontin 17-5401-2 varaaminen Nivavaarassa, 21.03.2023
§ 103 Asuntotontin 10-10278-12 varaaminen Vennivaarassa, 23.03.2023
§ 104 Asuntotontin 10-10279-7 varaaminen Vennivaarassa, 23.03.2023
§ 105 Asuntotontin 10-10302-1 varaaminen Vennivaarassa, 24.03.2023
§ 106 Asuntotontin 10-10289-2 varaaminen Vennivaarassa, 24.03.2023
§ 107 Asuntotontin 10-10261-6 varaaminen Vennivaarassa, 24.03.2023
Osoitepäätös:
§ 108 Tien nimeäminen / Suutarinkuja Olkkajärvellä, 28.03.2023

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi
  • Elina Kuula, Elina.Kuula@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että lautakunta ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta toteaa, että viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Lupainsinöörin päätökset pidetään yleisesti nähtävänä 19.4. - 10.5.2023 elinvoimatoimialan tekniset palvelut hallintoyksikössä, Mäntyvaarantie 2, 2. kerros. 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi, soittamalla numeroon 016 322 6014 (ma - pe klo 9 - 15) tai käymällä Osviitta asiointipisteessä, osoite Koskikatu 19, Rovaniemi (avoinna ma - to klo 9 - 16.30 ja pe klo 9 - 15.30; kesä-heinäkuussa ma - to klo 9 - 16, pe klo 9 - 15)

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän ja puheenjohtajan esityksen mukaisesti.