Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Ajankohtaisissa asioissa annetaan mm. seuraava katsaus

  • Hankerahoitus, kaupungin kehittämistoiminnan aktivoiminen / projektipäällikkö Pirjo Kutinlahti

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta merkitsee tiedoksi esittelijän katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista sekä muut mahdolliset katsaukset.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli projektipäällikkö Pirjo Kutinlahden katsauksen hankerahoitus, kaupungin kehittämistoiminnan aktivoiminen.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti merkitä katsauksen tiedoksi.

 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.