Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Ilmoitusasiat / Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta

ROIDno-2022-606

Perustelut

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

  • Asiakirjapyyntö 6.5.2022 Dnro 661/2022 hallinto-oikeuteen vireille tulleeseen valitukseen, joka koskee kaupungingeodeetin viranhaltijapäätöksestä 30.3.2022 § 55 / Tonttijaonmuutos tontille 16-3041-4. Hallinto-oikeus ei käsittelyn tässä vaiheessa pyydä antamaan lausuntoa asiassa. Päätöksen perusteena olevat asiakirjat on toimitettu hallinto-oikeudelle.

 

Rovaniemen kaupunki

  • Kaupunginhallitus 14.02.2022 § 62 / Uudistetun tietoturvan ja tietosuojan koulutusympäristön käyttöönotto kaupungin henkilöstölle ja luottamushenkilöille. Kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden tulee suorittaa koulutus vuoden 2022 aikana. Ohje koulutuksen tekemiseen on lisätty luottamushenkilöiden chromelaitteiden etusivulla olevaan osioon sekä Lanssiin.
  • Vammaisneuvoston pöytäkirja 3/2022, 25.3.2022
  • Vanhusneuvoston pöytäkirja 3/2022, 6.4.2022

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa toimialajohtaja Jaakko Rantsia.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.